Zaawansowane systemy sterowania oświetleniem

Udostępnij:

Zaawansowane systemy sterowania oświetleniem (ALCS) zapewniają sterowanie sieciowe i monitorowanie podłączonych opraw poprzez wbudowane funkcje pomiaru i raportowania systemu. Te zaawansowane funkcje pozwalają właścicielom systemu na dynamiczne równoważenie komfortu widzenia i zużycia energii świetlnej. CLTC, we współpracy z SDG&E, opracowało program walidacji technologicznej w celu określenia dokładności i niezawodności pokładowych systemów pomiarowych oraz funkcji raportowania systemu zaawansowanych systemów sterowania oświetleniem. Wyniki projektu mają na celu wsparcie SDG&E i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w przyszłych działaniach na rzecz rozwoju programu motywacyjnego skoncentrowanych na tej kategorii produktów.

Zespół projektowy zastosował procedurę w odniesieniu do trzech dostępnych na rynku ALCS w celu dopracowania metod i pomocy przedsiębiorstwu użyteczności publicznej w ustaleniu, czy takie cechy były obecnie wystarczająco wiarygodne i dokładne, aby zastąpić niezależne i kosztowne gromadzenie danych z pomiaru cząstkowego, często wymagane do obliczenia oszczędności projektowych i związanych z nimi rabatów finansowych.

Zespół projektowy przeprowadził ocenę rynku, określił metodologię testowania systemu i przetestował trzy dostępne na rynku zaawansowane systemy sterowania oświetleniem zgodnie z metodologią walidacji procedur i identyfikacji obszarów wymagających udoskonalenia. Te trzy systemy są:

"ALCS 1" wykorzystuje metody "rzeczywistej mocy" do pomiaru zarówno prądu, jak i napięcia.
"ALCS 2" wykorzystuje metody "mocy pozornej", które określają zużycie energii przez pomnożenie zmierzonego prądu o wartości średniej kwadratowej (RMS) przez zakładane napięcie RMS.
"ALCS 3" wykorzystuje metody "rzeczywistej mocy" do pomiaru zarówno prądu, jak i napięcia.
Oceniono również modelowe częstotliwości próbkowania pomiarów mocy w celu określenia ich wpływu na zgłaszane zużycie energii. Symulacja krótszych częstotliwości próbkowania doprowadziła do dokładniejszego zużycia energii. Pięciominutowe opóźnienia czasowe na symulowanym czujniku zajętości w połączeniu z jednominutową częstotliwością próbkowania doprowadziły do najdokładniejszego zużycia energii zgłaszanego przez modelowany system ALCS. Aby zapewnić dokładność w granicach 1% zużycia energii analizatora referencyjnego dla wzorca obłożenia używanego w symulacji, pobieranie próbek mocy ALCS musi odbywać się częściej niż raz na minutę. Alternatywnym podejściem zapewniającym wystarczające pobieranie próbek w czasie jest pobieranie próbek na żądanie, w przypadku gdy pomiar mocy odbywa się przy zmianach poziomu oświetlenia.

Dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej zainteresowanych wykorzystaniem systemów ALCS do dostarczania danych o zużyciu energii oświetleniowej w celu uzyskania mierzonych zachęt, ważne jest, aby zwrócić uwagę na różnice w możliwościach pomiaru mocy i raportowania dostępnych obecnie w ALCS. Wyniki badań wskazują na znaczenie dokładności pomiaru mocy i częstotliwości próbkowania oraz częstotliwości próbkowania i próbkowania cząstkowego. Każdy producent ALCS mierzy i raportuje energię w różny sposób, a każdy system ma różny stopień dokładności. Jeśli ALCS uwzględni mierniki klasy dochodowej i poprawi dokładność pobierania prób cząstkowych i możliwości raportowania, ALCS zwiększy ich przydatność do wykorzystania jako część mierzonego programu motywacyjnego dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Socialmedia

Warte uwagi

Dlaczego zakochujemy się w tym wielkim winylowym...

Więc Dzień Sklepu Rekordów Świata jest tutaj po raz kolejny. Ile to już minął rok.  Pod koniec 2016 roku, według powszechnych doniesień, po raz pierwszy w historii sprzedaż...

Nagłówek html

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adi ising elit sed diam nonummy nibh euismodti ncidunt utlaoreet dolore magna aliquam er autem vel eum iriure dolor ind .