Zaawansowane systemy sterowania oświetleniem

Udostępnij:

Zaawansowane systemy sterowania oświetleniem (ALCS) zapewniają sterowanie sieciowe i monitorowanie podłączonych opraw poprzez wbudowane funkcje pomiaru i raportowania systemu. Te zaawansowane funkcje pozwalają właścicielom systemu na dynamiczne równoważenie komfortu widzenia i zużycia energii świetlnej. CLTC, we współpracy z SDG&E, opracowało program walidacji technologicznej w celu określenia dokładności i niezawodności pokładowych systemów pomiarowych oraz funkcji raportowania systemu zaawansowanych systemów sterowania oświetleniem. Wyniki projektu mają na celu wsparcie SDG&E i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w przyszłych działaniach na rzecz rozwoju programu motywacyjnego skoncentrowanych na tej kategorii produktów.

Zespół projektowy zastosował procedurę w odniesieniu do trzech dostępnych na rynku ALCS w celu dopracowania metod i pomocy przedsiębiorstwu użyteczności publicznej w ustaleniu, czy takie cechy były obecnie wystarczająco wiarygodne i dokładne, aby zastąpić niezależne i kosztowne gromadzenie danych z pomiaru cząstkowego, często wymagane do obliczenia oszczędności projektowych i związanych z nimi rabatów finansowych.

Zespół projektowy przeprowadził ocenę rynku, określił metodologię testowania systemu i przetestował trzy dostępne na rynku zaawansowane systemy sterowania oświetleniem zgodnie z metodologią walidacji procedur i identyfikacji obszarów wymagających udoskonalenia. Te trzy systemy są:

"ALCS 1" wykorzystuje metody "rzeczywistej mocy" do pomiaru zarówno prądu, jak i napięcia.
"ALCS 2" wykorzystuje metody "mocy pozornej", które określają zużycie energii przez pomnożenie zmierzonego prądu o wartości średniej kwadratowej (RMS) przez zakładane napięcie RMS.
"ALCS 3" wykorzystuje metody "rzeczywistej mocy" do pomiaru zarówno prądu, jak i napięcia.
Oceniono również modelowe częstotliwości próbkowania pomiarów mocy w celu określenia ich wpływu na zgłaszane zużycie energii. Symulacja krótszych częstotliwości próbkowania doprowadziła do dokładniejszego zużycia energii. Pięciominutowe opóźnienia czasowe na symulowanym czujniku zajętości w połączeniu z jednominutową częstotliwością próbkowania doprowadziły do najdokładniejszego zużycia energii zgłaszanego przez modelowany system ALCS. Aby zapewnić dokładność w granicach 1% zużycia energii analizatora referencyjnego dla wzorca obłożenia używanego w symulacji, pobieranie próbek mocy ALCS musi odbywać się częściej niż raz na minutę. Alternatywnym podejściem zapewniającym wystarczające pobieranie próbek w czasie jest pobieranie próbek na żądanie, w przypadku gdy pomiar mocy odbywa się przy zmianach poziomu oświetlenia.

Dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej zainteresowanych wykorzystaniem systemów ALCS do dostarczania danych o zużyciu energii oświetleniowej w celu uzyskania mierzonych zachęt, ważne jest, aby zwrócić uwagę na różnice w możliwościach pomiaru mocy i raportowania dostępnych obecnie w ALCS. Wyniki badań wskazują na znaczenie dokładności pomiaru mocy i częstotliwości próbkowania oraz częstotliwości próbkowania i próbkowania cząstkowego. Każdy producent ALCS mierzy i raportuje energię w różny sposób, a każdy system ma różny stopień dokładności. Jeśli ALCS uwzględni mierniki klasy dochodowej i poprawi dokładność pobierania prób cząstkowych i możliwości raportowania, ALCS zwiększy ich przydatność do wykorzystania jako część mierzonego programu motywacyjnego dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Socialmedia

Warte uwagi

Lampy to ważny element wyposażenia

Jeśli do naszego wnętrza uda się dobrać odpowiednie lampy to na pewno w ten sposób będziemy w stanie wyciągnąć wszystkie walory naszych pomieszczeń. Poza tym będzie można pokazać...

Nagłówek html

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adi ising elit sed diam nonummy nibh euismodti ncidunt utlaoreet dolore magna aliquam er autem vel eum iriure dolor ind .